Яхти Биляна

Яхти Биляна – начало – развитие – деиности

Началото на яхти биляна е поставено с построяването на яхта БИЛЯНА в 1979 година.дейноста до 2005 година се развива в строителство на яхти.от тази година стартирахме и с морски атракциони първоначално с яхта биляна:през 2007 г. с яхта ДЕСИТА а в2013 г. с яхта ДЕВИКА.всички наши яхти са построени от БИЛЯНА ЯХТ-БЪЛГАРСКИТЕ ЯХТИ.
строителството на яхти проектиране и сервис е приоритетна през зимните месеци а морските атракции през летните месеци.

ЧЕРНО МОРЕ

Почивка на Черно море – Яхти Биляна

ЧЕРНО МОРЕ

Българското черноморско крайбрежие

ЧЕРНО МОРЕ е вътрешно море с площ от 413 – 488 кв. Км.
Максимална дълбочина – 2 245 м.
В Черно море се вливат реките – Дунав, Днепър, Днестър, Дон и др., благодарение на което солеността му е по ниска в сравнение на другите морета.

В Черно море се наброяват около 600 вида растения и около 1500 вида риби. В него живеят- хамсия, сафрид, скумрия, калкан и др. Обитатели на Черно море са и делфините. Ловът на делфини е забранен.

БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ на север граничи с Румъния на юг с Турция. Дължината му е 384 км. По крайбрежието са намират около 12 езера и блата, някои от които съдържат лечебна кал. Директно от земните надра извират лечебни минерални извори .

Лечебната кал и минералните извори се използват за лечение на различни болести в балниологичните центрове в цяла България.
Крайбрежната ивица на България в по-голямата си част е покрита със златист пясък.Голяма част от крайбрежието е покрито с хвойна и гори.
За да се съхрани девствената природа на Българското черноморско кройбрежие държавата е създала резервати и национални паркове.
Климата е умерено континентален.
Зимата е мека и влажна, а лятата е горещо и сухо. Средната температура на въздуха лятото е 22 градуса, а в горещите дни не-повече от 32 градуса.Оптималната влажност на въздуха е 63-65 %. Средната температура на водата лятото е от 20 до 28 градуса.

Продължителността на деня от май до септември е 13-15 часа.
Специфичният морски климат на България е богат на соли, озон , калий, йод.Интензивността на сумарната слънчева радиация лятото се увеличава до 14 Дж/кв. См. В минута, преобладават слънчевите лъчи от УФ спектъра, които се намират в предела на допустимите стойности и не са опасни за здравето.

Морската вода е слабо солена около брега – соленост – 18 г/кг, а в дълбочината – до 22 г/кг. Тя има благоприятна концентрация на калций, , желязо, йод и др., което прави Черно море предпочитано място за почивка.

БЪЛГАРИЯ

Почивка в България – Яхти Биляна

Една легенда гласи:
Когато Господ раздавал земя на народите, българите закъснели – ЗА ТЯХ НЕ ОСТАНАЛО и той им ДАЛ КЪСЧЕ ОТ РАЯ.

ПРИКАЗКАТА БЪЛГАРИЯ

България е разположена в Югоизточна Европа с площ – от 110 993 кв.км.Тя граничи с Турция, Гърция , Македония, Сърбия, Румъния, а на изток с Черно море.
България е дар от природата. Реки, езера, плажове със златист пясък, обширни равнини, високи планини, вечно зелени гори- всичко това рядко се среща на едно място.Множеството извори на минерална вода по цялата територия на страната създават прекрасни условия за балнеолечение.

България е една от най-древните държави в Европа, основана 681 г. героичното минало и история свидетелстват за различни цивилизации населяващи територията, които могат да се видят навсякъде. Златното съкровище, архитектурни ансамбли, скалисти природни образования, многочислени манастири, разказват историята, вярата, стремежите и борбата на народа, който е живял на тези древни земи от незапомнени времена.
Страната ни се гордее с хилядолетни традиции в производството на вино.България е страната на розата.Съхранената самобитност на българските села- традициите, цветовете и ритмите, вкусните домашни гозби , топлото гостоприемство.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Площ – 110.933 кв.км.
Население – 7 973 673 /2001 г./
Климат – умерено континентален с черноморско влияние на изток и средиземноморски на юг.
Столица – гр. София – 1.5 млн. Жители
Административно териториално разделение – 28 области.
Големи градове : Пловдив – 379 хил. жители , Варна – 316 хил. жители, Бургас – 212 хил. жители
Етнически състав на населението – българи, живеят също арменци, турци , руснаци и др.
Религия – православни християни – 85 %, мюсолмани -8%, и др.
Официален език – Български , но във всички курорти персоналът владее руски, английски, немски, френски езици.
Азбука – кирилица
Форма на държавно управление – Парламентарна република
Релеф – разнообразен. Средна надморска височина – 470 м. От територията на страната 31,5 % са низини (до 200 м н.в.), 41 % – равнини и хълмисти земи (200 – 600 м н.в.) и 27,5 % – планини (600 – над 1600 м н.в.).
Води – реки (главни реки са Дунав, Марица, Места, Струма, Искър, Янтра); топли и студени минерални извори (над 600); езера – крайбрежни (някои с лечебна минерална кал) и ледникови (в планините Рила и Пирин).
Растителен и животински свят – изключително разнообразен. За опазване на флората и фауната в България действа Закон за защитените територии, по силата на който в страната са определени категориите национален и природен парк, резерват и поддържан резерват, природна забележителност, защитена местност.
Икономика – България е асоцииран член на Европейския съюз (ЕС) от 1992 г. През 1997 г. е подписано споразумение с Международния валутен фонд и Световната банка за икономическа стабилизация и осъществяване на икономически реформи в страната. Въведен е валутен борд. Националната парична единица е фиксирана към еврото. Провежда се структурна реформа за постигане на икономически растеж, действаща пазарна икономика и за създаване на условия за навлизане на чуждестранни инвестиции в страната.
Транспорт – железопътен, автомобилен, въздушен и воден
Международно автомобилно обозначение: BG
Международен телефонен код: +359
• Български обекти под закрилата на ЮНЕСКО
• Казанлъшката гробница -намира се в гр. Казанлък
• Свещарска гробница -намира се на 7 км. от гр. Исперих
• Мадарски конник-намира се в с.Мадара на 17 км. от гр. Шумен
• Боянската църква-намира се в гр. София – кв. Бояна
• Ивановски скални църкви – намират се близо до с. Иваново, 22 км от гр.Русе
• Старият Несебър
• Рилски манастир
• Резервата „Сребърна „-намира се на 16 км. от гр. Силистра
• Пирин – планина –

Парична единица – Български ЛЕВ / 1 лев = 100 стотинки/. / 1 Евро=1.95 лева/